عنوان اصلی: メイプルタウン物語
لاتینی شده: Maple Town Monogatari
عنوان به انگلیسی: Maple Town Stories
ترجمه به فارسی: قصه های شهر افرا
عنوان در ایران: گوش مروارید
کشور: ژاپن
تهیه کننده: Asatsu، Toei Animation
کارگردان: Hiroshi Shidara، Junichi Sato
سال: 1986
تعداد قسمت ها: 52

گوش مروارید

عنوان اصلی: 新メイプルタウン物語
لاتینی شده: Shin Maple Town Monogatari
عنوان به انگلیسی: New Maple Town Stories
ترجمه به فارسی: قصه های جدید شهر افرا
کشور: ژاپن
تهیه کننده: Toei Animation
کارگردان: Hiroshi Shidara, Junichi Sato
سال: 1987
تعداد قسمت ها: 44

قصه های جدید شهر افرا