عنوان اصلی: アルプス物語わたしのアンネット
لاتینی شده: Alps Monogatari Watashi no Annette
عنوان به انگلیسی: Alps Stories My Annette
عنوان در ایران: بچه های کوه آلپ
کشور: ژاپن
تهیه کننده: Nippon Animation
کارگردان: Kôzô Kusuba، Kôzô Kuzuha
سال: 1983
تعداد قسمت ها: 48
شخصیت (ها): آنت، لوسین، دنی

بچه های کوه آلپ