عنوان اصلی: こぐまのミーシャ
لاتینی شده: Koguma no Misha
عنوان به انگلیسی: Misha the Bearcub
عنوان در ایران:
دهکده حیوانات
کشور:
ژاپن
تهیه کننده: Nippon Animation
سال: 1979
تعداد قسمت ها: 26
شخصیت (ها): میشا، پدر دراگو

دهکده حیوانات