در دهه شصت و اوایل دهه هفتاد برنامه های طنز و یا به صورت جنگ شادی و .... در تلویزیون کیمیا بود-یکی از اولین نوع این برنامه ها فکر می کنم جنگ جمعه بود-یک پلان از برنامه هاش که هنوز خاطرم هست یک آهنگی بود که روی ترانه شهرام ناظری ( اندک اندک جمع مستان می رسد) خوانده بودن به این شکل که اندک اندک دخل صدام می رسد و..... - بعدها برنامه هایی کانند بعد از خبر - ملاط آباد چه خبر-تا هشت و نیم پخش شد-و سر آعاز برنامه های طنز شبانه و .... برنامه ساعت خوش بود که در زمان خودش خیلی سر و صدا کرد و بیشتر بازیگران طنز الان از بچه های همان برنامه هستند مهران مدیری-رضا عطاران - مهران غفوریان - و .... و.... و زنده یاد پوپک گلدره - در مورد طنز در تلویزیون در فرصت مناسب بیشتر خواهم نوشت.