عنوان اصلی: まんが水戸黄門
لاتینی شده: Manga Mitokomon
عنوان در ایران: سفرهای کومان
کشور: ژاپن
تهیه کننده: Knack Animation
سال: 1981
تعداد قسمت ها: 46
شخصیت (ها): میتی کومان، کایکو، سگارو، تسوکه، زومبه (سگ)

سفر های میتی کومان