برای دانلود کارتون نادی  اینجا کلیک کنید.

نادی 

 دوبله فارسی-کپچر از تلویزیون