برای دانلود کارتون پر ماجرای پینوکیو  اینجا کلیک کنید.

پینوکیو

 دوبله فارسی-کپچر از تلویزیون