برای دانلود کارتون زیبای رمی  اینجا کلیک کنید.

 رمی

 دوبله فارسی-کپچر از تلویزیون