عنوان اصلی: アニメ80日間世界一周
لاتینی شده: Anime Hachijunichikan Sekai Isshuu
عنوان به انگلیسی:
Around the World in Eighty Days
عنوان در ایران:
دور دنیا در 80 روز
کشور: ژاپن
تهیه کننده: Asahi Television، Nippon Animation
کارگردان: Fumio Kurokawa
سال: 1987
تعداد قسمت ها: 26

دور دنیا در 80 روز