بیا تا بچگی کنیم

بیا که تو قصه های

کارتونی زندگی کنیم

بیا شنل قرمزی رو

بدزدیم از پنجه ی گرگ

اخه تو کلبش هنوزم

منتظره مادربزرگ

بیا تا مثل گالیور

پا بذاریم تو لی لی پوت

نذار مسافر کوچولو

گم بشه توی برهوت

نذار رابین هودو، ته

کارتون ما اسیر کنند

نذار پلنگ صورتی رو

با ماهی مرده سیر کنند

دنیای کارتونا قشنگ

دنیای ما سیاه و زشت

کاش کسی زندگیمونو

شبیه کارتون می نوشت

بگو که تام سایر کجاست

بگو کجاست هاکلبری

می خوام بازم سفر کنم

به قصه تام و جری

سندباد قصه اخرش

نگفت که مقصدش کجاست

هیشکی نفهمید گالیور

عاشق فلرتیشیاست

تورنادو شیهه می کشه

زورو هنوز رو ترکشه

می خواد رو دیوار ستم

علامت زد بکشه

ببین که عمر غولهای

کارتونی خیلی کم شده

بیا تولد بگیریم

پینوکیو ادم شده

دنیای کارتونا قشنگ

دنیای ما سیاه و زشت

کاش کسی زندگیمونو

شبیه کارتون می نوشت ...