عنوان اصلی: 牧場の少女カトリ
لاتینی شده: Makiba no Shoujo Katori
عنوان به انگلیسی: Katri, Girl of the Meadows
عنوان در ایران: حنا دختری در مزرعه
کشور: ژاپن
تهیه کننده: Fuji TV، Nippon Animation
کارگردان: Hiroshi Saitô
سال: 1984
تعداد قسمت ها: 49

حنا دختری در مزرعه