دیروز یه مطلبی خوندم که دانشمندان دارن روی پروژه ماشین زمان کار می کنند.حتی پیش بینی کرده بود که تا 20 سال دیگه ماشین زمان ساخته می شه و آدما می توانند در زمان حرکت بکنند و به آینده و یا گذشته بروند.....از ته دل آرزو کردم که اولا امکانش باشه و همچین چیزی ساخته بشه و دوما زنده باشم و بتونم یک بار دیگه به کودیهایم برگردم...به اون خونه حیاط دار و اون جوض وسطش....به اون درخت توت و انار و.....یه بار دیگه ...فقط یه بار دیگه پدر مهربونم رو ببینم ....به دستش بوسه بزنم و محکم تو بغلش بگیرم و زار زار گریه کنم....من به امید اون روزی زنده ام که این آرزوم محقق بشه....از قدیم گفتن آرزو بر جوانان عیب نیست....هرچند نمی دونم 34 ساله ها جوونن یا .....