هو هما هم

هی هما هن

انت انتما انتم

انت انتما انتن

انا نحن...!!

نصف دوران تحصیلمون واسه یاد گرفتن اینا هدر رفت!