عنوان اصلی: 昆虫物語みなしごハッチ
لاتینی شده: konchu monogatari minashigo hacchi
عنوان به انگلیسی:
The Adventures of Hutch the Honeybee
عنوان به فارسی: ماجراهای هاچ زنبور عسل
عنوان در ایران:
هاچ زنبور عسل
کشور:
ژاپن
تهیه کننده: Tatsunoko
کارگردان: Ippei Kuri
سال: 1970
تعداد قسمت ها: 91

هاج زنبور عسل

عنوان اصلی: 昆虫物語新みなしごハッチ
لاتینی شده: konchu monogatari shin minashigo hacchi
عنوان به انگلیسی:
The New Adventures of Hutch the Honeybee
عنوان به فارسی: ماجراهای جدید هاچ زنبور عسل
کشور:
ژاپن
تهیه کننده: Tatsunoko
کارگردان: Shotaro Hara
سال:
1974
تعداد قسمت ها: 26

هاج زنبور عسل

 

عنوان اصلی: 昆虫物語みなしごハッチ- 新
لاتینی شده: konchu monogatari minashigo hacchi- shin
عنوان به انگلیسی:
The Adventures of Hutch the Honeybee- New
عنوان به فارسی: ماجراهای هاچ زنبور عسل (جدید)
کشور: ژاپن
تهیه کننده: Tatsunoko
کارگردان: Iku Suzuki
سال:
1989
تعداد قسمت ها: 55

 

هاج زنبور عسل