صبح که از خواب پا میشم
اول آفتاب پا میشم
یه کمی ورزش میکنم
تو باغچه نرمش میکنم
صدا میزنم مامان جون
چایی رو بریز تو فنجون
وقتی چایی رو نوشیدم
مامانو بابارو بوسیدم
میرم به کودکستان
خوشحال و شاد و خندان
--------------------------------------------
آقا موشه

آقا موشه ، ای شکموی دله / دیدی افتاد آخر دمت لای تله
حالا چشمات از کاسه در اومده / شکسته پات عمرت به سر اومده
چطور بوی گردو رو از یه فرسخی شنیدی / اون تله گنده رو تو یک قدمی ندیدی
آخه زبون بسته مگه تو چشم و گوش نداشتی / همین شکمو داشتی و فکر و عقل و هوش نداشتی
یادته یک شب تا صبح نذاشتی من بخوابم / رفته بودی تو گنجم رو دفتر و کتابم
هی بازی کردی چیغ زدی رو کاغذام دویدی / دفتر پاکنویس انشای منو جویدی
دسته گلی تو آب دادی ، من خجالت کشیدم / مزه این بیمزگی رو فردا من چشیدم
آقا موشه ، ای شکموی دله / دیدی افتاد آخر دمت لای تله
حالا چشمات از کاسه در اومده / شکسته پات عمرت به سر اومده

---------------------------------------------------

کبوتر ناز من تنها نشسته
دلم براش میسوزه بالش شکسته
به من نگاه میکنه غمگین و خسته
مامان جون مهربون بالشو بسته
کبوتر ناز من خوب میشی فردا
دوباره پر می کشی تو آسمونها

----------------------------------------------------

وقتی تو خونه مامان خنده به لب داره
دنیا می خنده به ما شادی میاره
بابا که از در میاد با بوسه شیرین
برای ما بچه ها هدیه میاره

تو باغچه خونه ما پر از گل و گیاهه
اگه رو سبزه و گل بذاریم پا گناهه
ما مثل شاپرکها می رقصیم دور گلها
با هم آواز می خونیم تو این خونه زیبا

-----------------------------------------------

پاشو پاشو کوچولو...............از پنجره نگاه کن
با چشمای قشنگت ................به منظره نگاه کن
اون بالا بالا خورشید ............تابیده در آسمان
یک رشته کوه پایینتر.............پایینترش درختان
نگاه کن اون دوردورا ...........کبوتری می پرد
انگار برای بلبل از گل خبر می برد.

----------------------------------------------------------

تو قفسای باغ وحش
حیوونای رنگارنگ
پرنده های کوچولو
میمون و شیر و پلنگ

میمونه شکلک میاره
مردُم رو خوشحال میکنه
با یه دونه توپه کوچیک
تنهایی فوتبال میکنه

نگاه کن اون خرس رو
وایستاده روی دو پا
خرگوش رو نگاه کنید
هی میپره تو هوا

طاووس رو نگاه کنید
چه خوشگل و قشنگه
چترشو هی باز میکنه
ناز و خوش آب و رنگه

------------------------------------------------------------

باز تلفن زنگ میزنه
تو گوشم آهنگ میزنه
من گوشیرو برمیدارم
میگم الو سلام دارم
مامان جونم صداش میاد
صدای خنده هاش میاد
از پشت سیم بهم میگه
بزرگ شدی حالا دیگه
صدآفرین بر پسرم ، برات یه هدیه می خرم
صدآفرین بر دخترم ، برات یه هدیه می خرم 

--------------------------------------------------------------

وقتی میای به خونه خونه چه زیباست
بابای من قشنگترین بابای دنیاست
بابای خوبم دوست دارم
اخه تو مهربونی
پدر جون مادرجون شما ها همزبونید
الهی همیشه شما پیشم بمونید
--------------------------------------------------------------
پاشو پاشو کوچولو
از پنجره نگاه کن
با چشای قشنگت
به منظره نگاه کن
اون بالا بالا خورشید تابیده بر اسمون
یه رشته کوه پایین تر
پایین ترش درختان
نگاه کن اون دوردورا
کبوتری می پرد
شاید برای بلبل
از گل خبر میبرد
-----------------------------------------------------------------
دویدم و دویدم,
به قلکم رسیدم
زدم اون رو شکستم تا پول بیاد تو دستم
,هیچی نبود تو قلک به جز یک سوسک کوچک
سوسکه بگم چی کار کرد؟
ترسیدوزود فرار کرد
خونه ی اون خراب شد
دلم براش کباب شد
دویدم و دویدم,
رفتم برای سوسکه یک قلک نو خریدم
-------------------------------------------------------------------
نی نی کوچولو میآره
آلبوم عکس ها شونو
می بینه دونه دونه
عکس های توی اونو
میبینه توی عکسی
مامان جونش عروسه
نشسته پیش داماد
میخواد اونو ببوسه
داماد کیه؟ باباشه
نی نی تو پولی میخنده
اما لجش میگیره
زود آلبومو میبنده
میگه مامان نمیخوام
تو بابا مو ببوسی
چرا نکری دعوت
منو به این عروسی
----------------------------------------------------------
کبوتر ناز من تنها نشسته
دلم براش می سوزه بالش شکسته
به من نگاه می کنه ساکت و خسته
مامان جون مهربون بالش رو بسته
کبوتر ناز نازی خوب می شی فردا
دوباره پر می کشی به اسمونها
------------------------------------------------------------
ماسه تا دختر خاله میرویم خونه خاله
میخوریم چلو کباب
میپریم تو رختخواب
رختخواب پاره میشه به مامان گفته میشه
کتک ها خورده میشه
----------------------------------------------------------
خرگوش من چه نازه
گوشاش چق درازه
مثل بخاری گرمه
چه خوشگلو چه نرمه
دستاشو پیش میاره
به روی هم میزاره
میخوره برگ کاهو
میپره مثل آهو
--------------------------------------------------------
کلاغه میگه قار قار
ننه اش میگه زهرمار
باباش میگه ولش کن
چادر سیا سرش کن
از خونه بیرونش کن

--------------------------------------------------------
در خونمون تمیزه
همسایه مون مریضه
بدوبدو دکترش کو
من که خودم دکترم
از همشون بهترم
آب انارش بده
پسته گلابش بده
-----------------------------------------------------------
از مدرسه اومدم
رفتم تو آشپزخونه
دیدم مامان آش پخته
هی ریختم
هی خوردم
هی ریختم
هی خوردم
مامان اومد بالا سرم
با ملاقه زد تو سرم
آخ سرمو آخ بدنم
این عضلات گردنم
-------------------------------------------------------------------
توی ده شلمرود حسنی تک وتنها بود
حسنی نگو بلا بگو تنبل تنبلا بگو
موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه واه واه
نه فلفلی نه قلقلی نه مرغ زرد کاکلی
هیچکس باهاش رفیق نبود
تنها روی سه پایه نشسته بود توسایه
باباش می گفت حسنی می آیی بریم حموم
نه نمیام نه نمیام
سرتو می خوای اصلاح کنم؟
نه نمی خوام نه نمی خوام
الاغ خوب کد خدا یورتمه می رفت تو کوچه ها
الاغ خوب و نا زنین
سر در هوا سم در زمین
یالت بلند و پر مو
دمت مثال جارو
یکمی به من سواری می دی؟
نه که نمی دم
چرا نمی دی؟
باید برم بار بیارم دیرم شده عجله دارم
اما تو چی؟ موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه و واه و واه

غاز پرید تو استخر
تو اردکی یا غازی؟
من غاز خوش بیانم
میای بریم به بازی؟
نه که نمی یام
چرا نمی یای؟
چون که من از صبح تا غروب کنار جوب دنبال کار و شست و شو
اما تو چی؟ موی بلند روی سیاه ناخن دراز واه و واه و واه
درواشد و یه جوجه
پرید تومد توکوچه
-جوجه کوچولو تپل مپلو
میای با هم بازی کنیم؟
مامان جوجه : قدقدقدا
برو خونتون تروبه خدا
جوجه ریزه میزه
ببین چقدرتمیزه
اماتوچی؟
موی بلند، روی سیاه ، ناخن دراز، واه واه واه

- آی فلفلی آی قلقلی میان باهم بازی کنیم؟
فلفلی گفت: نه نمیایم
-چرا نمیاین؟
قلقلی گفت: منو داداشمو بابام وعموم
هفته ای دو بار می ریم حموم
اما توچی؟
موی بلند، روی سیاه ، ناخن دراز، واه واه واه

بابش اومد
-حسنی میای بریم حموم؟
-میام میام
-سرتو میخوای اصلاح کنم؟
-میخوام میخوام

حسنی نگو یه دسته گل
ترو تمیز وتپل ومپل
توی ده شلمرود
حسنی دیگه تنها نبود
--------------------------------------------------------------------
مادر خوب و نازم دلم برات تنگ شده
بی تو دیگه این روزها زندگی بی رنگ شده
بگو تو پشت ابرها چکار داری کجایی؟
چرا مثل همیشه کنارم نمیایی
بابا میگه که مامان رفته کنار خدا
من دلم میخواد که زودتر بیام اون بالا
مامان خوب و نازم دوست دارم همیشه
هیشکی توی دنیا برام مامان نمیشه
میام یه روز کنارت تا باهات بازی کنم
شاید بتونم امشب خدا رو راضی کنم
--------------------------------------------------------------------------
حسنی بی دندون شده
زار و پریشون شده
بی احتیاطی کرده
حالا پشیمون شده
بادندوناش شکسته
بادوم سخت و پسته
مک زده به آبنبات
هی جویده شکلات
قندونو خالی کرده
وای که چه کاری کرده
دونه به دونه دندوناش
خراب شدن یواش یواش
------------------------------------
یه خروس چاقو چله
نشسته روی پله
پراش چقدر قشنگه
قشنگو رنگارنگه
قوقولی قوقوش ، قوقولی قوقوش بلنده
بالهاشو هی وا میکنه میبنده
یه تاج داره رو کله اش
ناخن داره روپنچه اش
چشمهای ریزی داره
ناخنهای تیزی داره
خورشید که میره تو خونه
خروسه دلش میگیره
---------------------------------------------------------
قوقوله قوقو خروس میخونه
صبح شده چشماتو وا کن
بپوش لباساتو که خیلی دیره
کفشاتو زودی به پا کن
میرقصد از شادی کودک زیبا
میرود به سوی دبستان

*********
قدودقدودقدودقدا قد قد
چی شده جوجه خوشگلا
قد قد
این بچه موش تنه لشه
قدقد
اومده میگه بازی نشه
قدقد
*********
پیش بند براش دوختم غذا رو لباساش نریزه
پیرهن و دستو صورت اون همیشه تمیزه
پسته چقدر لذیذه بپا زمین نریزه
-------------------------------------------------
یک و دو و سه
زنگ مدرسه
زود باش که دیر شد
هنگام درسه.

دو و سه و چهار
همه خبردار
باید که باشیم
دانا و هشیار.

سه و چار و پنج
دانش بود گنج
در راه دانش
باید که برد رنج.

چار و پنج و شش
شد فصل کوشش
باید بکوشیم
در راه دانش.

پنج و شش و هفت
فصل تفریح رفت
شد فصل تحصیل
هنگام کار است.

شش و هفت و هشت
تابستان گذشت
دبستان شد باز
آموزش برگشت.

هفت و هشت و نه
دیر شده بدو
کتاب را باز کن
حرفش را بشنو.

هشت و نه و ده
می رویم همره
چه روز خوبی
مدرسه به به!
------------------------------------------
آی بادبادک!
آی جغجغه!
آی فرفره!

بازیچه دارم بچه ها
ای بچه های کوچه ها
بازیچه های رنگ رنگ
ارزان و زیبا و قشنگ!

آمد دوباره پیر مرد
آن پیر مرد دوره گرد
با آن نگاه مهربان
آن پیر مرد خوش زبان
گوید برای بچه ها
حرفی از آن بازیچه ها

آی جغچغه فریاد کن!
این بچه ها را شاد کن
آی فرفره چرخی بزن!
رقصی بکن در دست من!
آی بادبادک
پرواز کن، بالا برو!
آزاد و بی پروا برو!

--------------------------------------------
حیوانها خیلی هستند وحشی و اهلی هستند
گاوبچه اش گوساله بز بچه اش بزغاله
گوسفند ومیش و بره می چرخند توی دره
اسب و شتر تو صحرا بار می برند به هر جا
گنجشک و سار و بلبل می روند روشاخه گل
روباه و شیر و پلنگ حیوانهای رنگارنگ
تو دشت و کوه و بیشه پیدا می شوند همیشه
---------------------------------------------