گل همه رنگش خوبه

گل همه رنگش خوبه
بچه زرنگش خوبه
تو کتابا نوشته
تنبلی کاره زشته
تنبل همیشه خوابه
جاش توی رختخوابه
پاشوپاشو
صداش کن
از رخت خواب جداش کن
بشور دستو رویش
شانه بزن به مویش

 

/ 0 نظر / 16 بازدید