کیا اینو وقتی دبستانی بودن می خوندن؟؟؟

اولیا شلخته

دومیا پا تخته

سومیا رئیسن

چارمیا پلیسن

پنجمیا لیسانسه، یه سره میرن فرانسهلبخند

/ 4 نظر / 25 بازدید
صحرا

شیشمیها هم که احساس کمبود میکنن چون تو این شعر جایی ندارن . البته ما میگفتیم پنجمیها رفوزه با سر میرن تو کوزه .[زبان][زبان][زبان][زبان][زبان] راستی به ما هم سر بزنید .

الهام

اولیا شلخته دومیا پا تخته سومیا رئیسن چارمیا پلیسن تا اینجا میخوندیم فقط[نیشخند]

سارا

ما میگفتیم پنجمیا فراری از امتحان نهایی