# کاش_میشدزندگی_تکرارداشت

کاش میشدزندگی تکرارداشت....

کاش میشدزندگی تکرارداشت.... لااقل تکرار را یکبارداشت.... ساعتم برعکس میچرخیدومن.... برتنم میشد گشاد این پیرهن.... آن دبستان,کودکی,سرمشق آب.... پای مادرهم برایم جای خواب.... خودبرون میکردم ازدلواپسی.... دل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 50 بازدید